همایش ها وکنفرانسها

آخرین اخبار

دوره های آموزشی

بازرسی فنی - جوش و برش و متالورژی

101

 تكنولوژي جوشكاري

5

40

----

102

 بازرسي جوش 1

5

40

----

103

بازرسي جوش 2

5

40

بازرسی جوش 1

104

شناسایی و طبقه بندی مواد مصرفی جوشکاری

5

40

----

105

عملیات حرارتی جوش

3

24

----

106

 WPS  &  PQR

4

32

بازرسی جوش 1 و 2

107

عیوب جوش و معیارهای پذیرش آن براساس  استانداردهای مختلف

3

24

----

108

متالورژی جوشکاری

6

48

دوره های دانشگاهی

109

جوشکاری اکسی استیلن

2

16

دوره های دانشگاهی

110

جوشکاری سرباره الکتریکی

1

8

دوره های دانشگاهی

111

جوشکاری قوسی الکتریکی با الکترود روپوشدار

4

32

دوره های دانشگاهی

112

جوشکاری قوسی زیر پودری

4

32

دوره های دانشگاهی

113

جوشکاری چدن

2

16

دوره های دانشگاهی

114

تکنولوژی روشهای جوشکاری

4

32

دوره های دانشگاهی

115

جوشکاری مقاومتی

3

24

دوره های دانشگاهی

116

بازرسی جوش در حال ساخت

1

8

سمینار

117

شکستگی و تنش در مقاطع جوشکاری

3

24

دوره های دانشگاهی

118

پیچیدگی و تنش های پسماند

3

24

دوره های دانشگاهی

119

برشکاری بوسیله گاز و برق

2

16

دوره های دانشگاهی

120

جوشکاری قوسی تنگستنی با محافظت گاز

2

16

دوره های دانشگاهی

121

ایمنی در جوشکاری

3

24

دوره های دانشگاهی

122

جوشکاری قوسی پلاسما

1

8

دوره های دانشگاهی

123

جوشکاری مقاومتی برای لوله‌سازی

2

16

دوره های دانشگاهی

124

جوشکاری قوسی فلزی با محافظت گاز

2

16

دوره های دانشگاهی

125

جوشکاری پيشرفته

3

24

دوره های دانشگاهی

126

راه‌های جلوگيری از تغيير شکل ناشی از جوشکاری

3

24

-----

127

جوشکاری تعميری

2

16

-----

128

جوشکاری تعميری و بازسازی قطعات معیوب یا شکسته

3

24

-----

129

جوشکاری فولاد و چدن

2

16

دوره های دانشگاهی

130

جوشکاری نقطه‌ای مقاومتی

1

8

دوره های دانشگاهی

131

 متالورژی جوشکاری و جوش پذیری فولادهای زنگ نزن

2

16

----

132

 کلید فولاد

1

8

----

133

 بازرسی فنی عمومی

3

24

----

134

 بازرسی جوش براساس سرفصل های CSWIP 

5

40

----

بازرسی فنی - خوردگی، روشها و پوشششهای حفاظتی

201

شناسائی و بررسی عیوب رنگ و پوشش‌های صنعتی

5

40

----

202

اصول خوردگی و انواع آن

3

24

----

203

بازرسي رنگ و سندبلاست و عايق

3

24

----

204

آماده سازی و رنگ آمیزی سطوح فلزی و بتنی

3

24

----

205

بازرسی و کنترل سیستم های حفاظت کاتدی

5

40

----

206

کنترل خوردگی و رسوب در دیگ‌های بخار

5

40

----

207

روش‌های استاندارد کنترل کیفیت پوشش‌های صنعتی

3

24

----

208

تکنولوژی رنگ و رزین

4

32

----

209

شناخت رنگ‌ها و پوشش‌ها

5

40

----

210

تست‌های خوردگی

2

16

----

211

بازرسی و کنترل خوردگی در صنایع

5

40

----

212

خوردگی و رسوب گذاری در سیستم های برج خنک کننده و روش‌های جلوگیری از آن

3

24

----

213

بازرسی رنگ و پوشش1

5

40

------

214

بازرسی رنگ و پوشش 2

5

40

بازرسی رنگ و پوشش1


 

215

تجزيه و تحليل علل نشتی لوله‌های زيرزمينی در صنايع

1

8

-----

216

بررسی روشهای کاهش خسارت ناشی از خوردگی

1

8

 

217

پوششهای حفاظتی لوله هاي زيرزميني

1

8

 

218

آشنائی تئوری با تست‌های محیطی

2

16

----

219

تجزیه و تحلیل دلایل از کار افتادگی دیگ های بخار

5

40

----

بازرسی فنی - طراحی

301

مبانی طراحی سیستم های حفاظت کاتدی

10

80

----

302

مبانی طراحی لوله کشی

3

24

 

303

طراحی لوله کشی فرايندی

3

24

مبانی طراحی لوله کشی

304

اصول محاسبه جوش در سازه های فلزی

4

32

دوره های دانشگاهی

305

طراحی مبدل‌های حرارتی براساس استانداردهای بین المللی و مراجع معتبر)

5

40

----

306

طراحی جوش

6

48

دوره های دانشگاهی

307

طراحی وتحليل مخازن تحت فشار با نرم‌افزار PVELITE   
براساس استاندارد ASME Sec VIII

5

40

----

308

طراحی مخازن تحت فشار براساس استانداردهای بین المللی و مراجع معتبر)

5

40

----

309

طراحی مخازن ذخیره با نرم افزار TANK

3

24

دوره بازرسی مخازن ذخیره

بازرسی فنی - ساختمان و سازه های فولادی

401

جوشکاری آرماتورهای فولادی

2

16

دوره های دانشگاهی

402

دوره فرآيند جوشكاري و بازرسي جوش در ساختمان

3

24

----

403

بازرسی سازه‌های فولادی

3

24

-----

404

آیین نامه جوشکاری آرماتورهای فولادی

1

8

دوره های دانشگاهی

405

اهميت جوشكاري در سازه هاي فلزي و رفتار سازه در زلزله

1

8

سمينار

406

آخرين دستاوردهاي جوش و آزمايشهاي غيرمخرب در صنعت و ساختمان

1

8

سمينار

407

 مشخصات فنی ساخت اسکلت های فلزی

1

8

سمینار

408

کاربرد جوش در صنعت و ساختمان

1

8

سمینار

بازرسی فنی -  PIPING  & PIPELINE

 501

بازرسی لوله کشی فرایندی (بازرسی جوش لوله)

3

24

بازرسی جوش1

502

دوره نقشه کشی ونقشه خوانی مربوط به Process  Piping

3

24

----

503

دوره شيرآلات صنعتي و كاربرد آن‌ها

(Valves  &  Their  Applications)

3

24

----

504

آشنایی با پایپینگ ، اتصالات ، تجهیزات درون خطی

3

24

---

505

اصول اجرايي Piping

3

24

بازرسی جوش1

506

سوپر وایزر اجرائی PIPING

   (PIPING  FIELD  ENGINEER)

3

30

----

507

کنترل و نگهداری آب‌های صنعتی

5

40

----

508

بازرسی خطوط لوله براساس استاندارد API  1104

3

24

بازرسی جوش 1

بازرسی فنی - مخازن و تجهیزات

601

دوره بازرسي مخازن تحت فشار

3

24

بازرسی جوش 1

602

دوره بازرسي مخازن ذخيره

3

24

بازرسی جوش 1

603

جوشکاری تعميری مخازن تحت فشار

1

8

دوره های دانشگاهی

604

بازرسی ساخت تجهیزات صنعتی

2

16

دوره های دانشگاهی

605

پمپ‌هاي گريز از مركز (Centrifugal  Pumps)

3

24

----

606

آشنايي با پمپ و کمپرسور

2

16

-----

607

سوپروایزر نصب تجهیزات             

 (MECHANICAL  FIELD  ENGINEER)

2

20

----

608

اصول ساخت مخازن جداره نازک(فشار داخلی)

3

24

دوره های دانشگاهی

609

اصول ساخت مخازن جداره ضخیم (فشار داخلی)

3

24

دوره های دانشگاهی

610

 هیدرولیک مقدماتی

2

16

-----

611

 هیدرولیک پیشرفته

2

16

هیدرولیک مقدماتی

612

عملیات اجرائی و فنی سایت های نفت و گاز

3

24

----

613

ترمودینامیک کاربردی

3

24

----

614

آشنایی با اصول پالایش نفت

3

24

----

615

اصول روانکاری و طبقه بندی آن‌ها

3

24

----

616

آشنائی با مواد افزودنی به روغن ها، سوخت‌ها و ترکیبات نفتی

2

16

----

617

بازرسی دیگ های بخار از نوع فایرتیوب

2

16

بازرسی جوش 1

618

بازرسی جرثقیل های متحرک

5

40

----

619

نقشه خوانی و کنترل ابعادی مخازن تحت فشار 

2

16

بازرسی جوش 1

آزمایشهای غیرمخرب

701

آزمايش‌های غيرمخرب (بررسی غیرمخرب)

4

32

دوره های دانشگاهی

702

آشنائی با آزمایش‌های غیرمخرب

3

24

-----

703

پرتونگاری صنعتی

3

24

-----

704

آشنائی با بازرسی فراصوتی

3

24

دوره های دانشگاهی

705

ASNT  UT  LEVEL I & II

10

80

آشنائی با بازرسی جوش و سابقه کار

706

ASNT  PT  LEVEL I & II

3

24

آشنائی با بازرسی جوش

707

ASNT  MT  LEVEL I & II

3

24

آشنائی با بازرسی جوش

708

ASNT  RTI  LEVEL I & II

7

56

آشنائی با بازرسی جوش

709

ASNT  RTI  LEVEL I & II

5

40

آشنائی با بازرسی جوش

710

BGAS-CSWIP  PAINTING  INSPECTION  (GRADE  3  & 2)

5

40

----

711

CSWIP VISUAL  WELDING  INSPECTION  3.0

3

24

آشنائی با جوش

712

CSWIP  WELDING  INSPECTION  31.

5

40

سه سال سابقه بازرسی جوش

713

ASNT  VT  LEVEL I & II

7

56

آشنائی با بازرسی جوش

تضمین کیفیت و استانداردها

801

كنترل مدارك و اسناد فني پروژه‌ها

2

16

----

802

آشنائی با استانداردهای صنعتی و نیروگاهی

1

2

کارگاه آموزشی

803

اصول استاندارد کردن و تدوین استاندارد

3

24

----

804

نحوه تایید صلاحیت شرکت‌های بازرسی فنی وآشنایی با استاندارد17020

1

8

----

805

آشنائی با استانداردهای کارخانه ای، ملی، منطقه ای بین المللی

3

24

----

806

آشنايي با سازمان‌های ملی و بين المللی و انواع استانداردها

1

8

-----

807

تضمین کیفیت در تکنولوژی جوشکاری براساس استانداردهای سری ISO  3834

2

16

-----

808

كنترل كيفيت پروژه‌هاي صنعتي

5

40

----

809

مدیریت کیفیت در جوشکاری بر اساس استاندارد ملی ایران

ایزو 3834  (سطح عمومی)

2

16

----

810

مدیریت کیفیت در جوشکاری بر اساس استاندارد ملی ایران

ایزو 3834 (سطح عمومی و تخصصی)

6

48

----

 
نزدیکترین دوره ها
کانون توسعه وپژوهش مهندسی جوش ایران
برگزارکننده دوره های تخصصی بازرسی جوش وتست های غیرمخرب
دوره تخصصی بازرسی چشمی
بازرسی چشمی vt 13 لغایت 16 خرداد
کانون توسعه وپژوهش مهندسی جوش ایران
دوره تخصصی تفسیرفیلم رادیوگرافی rti
کانون توسعه وپژوهش مهندسی جوش ایران
اعطای گواهینامنه بین المللی از سوی asnt
کانون توسعه وپژوهش مهندسی جوش ایران
اعطای گواهینامه بین المللی از سوی AGRسوئد
خبرنامه

لطفا ایمیل خود را وارد نمائید

تبلیغات